بررسی تخصصی
نوعمدادی
جنس مداد چوب
ویژگی

کاربرد آسان و دقیق
عملکرد دو منظوره
مناسب برای تعریف و ترسیم چارچوب ابروها، پر کردن فضای خالی بین موها و ترکیب رنگ
بسیار باریک و سبک است

لوازم جانبی

منو

مقایسه 0